GRĮŽTI

 

G i m i n y s t ė

 

*

genetinė giminystė pagal bendrą protėvį (pvz., pusbrolis su pussesere, dėdė ir sūnėnas, ir kt.).

*

genetinė giminystė pagl kilimą vienas iš kito (pvz., motina ir duktė; senelis ir anūkas; ir kt.).

*

arba socialinė giminystė, atkurianti tėvų ir vaikų ryšius per socialinį įsipareigojimą įvaikinant.

 

 

vyro motina – anyta,

vyro sesuo – moša,

vyro tėvas – šėšuras,

vyro brolio žmona – jentė, intė, brolienė,

vyro brolis – dieveris,

 

žmonos tėvas – uošvis,

žmonos sesuo – svainė,

žmonos motina – uošvė,

žmonos sesers vyras – svainis,

žmonos brolis – laigonas,

 

sūnaus žmona – marti,

dukters vyras – žentas,

brolio žmona – martì, brolienė,

sesers vyras – žentas, svainis,

vienos kartos pusseserė - dėdės ar tetos duktė

vienos kartos pusbrolis - dėdės ar tetos sūnus

antros eilės pusseserė - vieno iš tėvų pusbrolio ar pusseserės duktė arba kitaip

senelio ar senelės brolio ar sesers anūkė

antros eilės pusbrolis - vieno iš tėvų pusbrolio ar pusseserės sūnus arba kitaip

senelio ar senelės brolio ar sesers anūkas

Brolio, sesers vaikai

dukterėčia - brolio ar sesers duktė

sūnėnas - brolio ar sesers sūnus

Brolio vaikai

brolėčia - brolio dukra

brolėnas - brolio sūnus

Sesers vaikai

seserėčia - sesers dukra

seserėnas - sesers sūnus